Në 24 ka shkuar numri i të lë nduarve si pa sojë e shpë rthimit të një bo mbo le gazi në një restorant në Ferizaj, raporton Gazeta Express.

Dy nga të lën duarit janë në gje ndje të rë ndë dhe janë dërguar për shërim në QKUK në Prishtinë, këto informacione i ka konfrmuar për Gazetën Express kryepr okurori i Pro kurorisë Themelore të Ferizajt, Shukri Jashari.

Akoma nuk dihen shkaqet e shp ërt himit.

Pamjet nga vendi i ngj arjes mund t’i shihni në videon më poshtë