Janë zbardhur de taje të reja nga kr imi në familjen në fshatin Sheq të Fierit mbrëmjen e kaluar ku bashkëshorti qël loi me thi kë gruan e tij pas një ko nfli kti të çastit.

Demokrat Medinaj pas një konfl ikti çasti me ka që llu ar 31 herë me th ikë bashkëshorten e tij 28-vjeçaren Irvana Hyka në sy të familjarëve.

Ndërkohë mësohet se e reja 28-vjeçare ishte 6 javëshe shtatëzënë dhe nuk arriti të mbijetone për shk ak të pl ag ëve të marra.

E gjithë ngja rja e rë ndë ka ndodhur në sy të familjarëve dhe dy fëmijëve të mitur.