Koronavirusi vijon të përhapet me shpejtësi në vendin tonë duke shënuar shifra re kord, të infe ktuarish dhe vik ti ash.

Gjatë ditëve të fundit është vënë re dhe një rritje e madhe e të rinjve që infe kt ohen me Co vid, dhe në disa raste ky infe ktim përfundon në fat ali tete.

Së fundmi “FaxNews” ka raportuar se një i ri nga Vlora ka hu mbur jet ën pasi ishte i in fekt uar me viru sin vd ekjepru rës. Myrtezan Memushaj një 31 vjecar pa asnjë së mun dje shoqëruese ka ndë rruar jetë mbrëmë në Turqi.

Memushaj ishte shtruar në kryeqytet prej më shumë se një muaj ndërsa 4 ditët e fundit pasi gjen dja iu rë ndua u nis për në Turqi. Por pavarësisht përpjekjeve të familjarëve të tij duke e dërguar jashtë vendit për kurim, i riu nuk ka mundur dot që të mposhtë Co vi d, dhe ka ndërruar jetë në spit alin turk.

Shtyypini videon ne vijim dhe prisni pak per tu shfaqur