Koronavirusi vijon të përhapet me shpejtësi në vendin tonë duke shë nuar shi fra rekord të infe tuari sh dhe vik tim ash.

Gjatë ditës së sotme ka hum bur je tën në spi talin “Shefqet Ndroqi” një 32-vjeçar nga Belshi.

Ndërkohë, pak më parë është bërë me dije se vi kti ma është Alban Hidri, babai i një fëmije 2 vjeç.

Mësohet se ai ishte i shtruar në spi tali n “Shefqet Ndroqi” ku prej një jave ishte intu bua r.

32-vjeçari nuk kishte sëm u ndje bashkëshoqëruese.

Ai ishte i angazhuar në politikë dhe aktualisht ishte kryetar i grupseksionit të PD-së në Belsh.