Kryeministri Edi Rama ka nisur ditën e sotme konferencën online, “Rruga drejt 25 prillit”me në fokus emigr acionin.

Gjatë fjalës së tij, Rama është ndalur tek emigracioni i shqiptarëve duke thënë se lëvizjet kanë qenë të vazhdueshme në këto tre dekada.

Ai tha gjithashtu se nëse nuk do të kishte emigracion ma siv, Shqipëria do të ishte një e vde kur kli nike në mes të Europës, duke harruar faktin se shqiptarët u larguan nga vendi për shkak të kus hteve të vës htira të jetesë.

Shqipëria doli vendi më i to rtu ruar mendërisht nga komunikimi. Pa emigr acionin mas iv, Shqipëria do të ishte një e vde kur kli nik, shtrirë përtokë në mes të Europës. Imagjinojeni vetë se sa shumë kohë hum bëm duke vj edhur dritat, duke shpërdoruar ujin, duke rrumpallizuar arsimin, lënë pas dore shënde tësinë, triba lizuar admi nistra tën e kështu me radhë. Humbëm shanse të mëdha për një gjeneratë që lindi në vitet 1990 dhe u rritën në një rr ë mujë. Sikur reformat që ne nisëm 7 vite më parë, të ishin nisur 27 vite më parë, patjetër që Shqipëria do të ishte më e pasur e më e zhvilluar.