Dita e diel sollli katër aks idente dhe 10 persona të pla gosur vëtëm gjatë mbrëmjes. Gjithashtu u regjistrua edhe një vik timë.

Aks identet ndodhën në har kun ko hor prej 4 orësh duke përfshirë qytete si nga Rrogozhina në Elbasan, Pogradec dhe Vlorë.

Në orën 18:30, një am bul ancë u pë rp las me një makin tip “benz” në Rrogozhinë, ku mbetën 6 të pla go sur. Në aks in Peqin-Elbasan në fshatin Bishqem rreth orës 20:30 u p ërpla sën një “Land Rover” me një “Benz” ku u shënuan 3 të pla go sur, njëri rë ndë për jet ën. Pasi pak minuta më pas, rreth orës 21:00 në Vlorë u regjistrua një tjetër aks ident me një të pla gos ur.

Gjithashtu rreth orës 21:40 në ak sin rrugor Korçë-Pogradec në afërsi të fshatit Buçimas u p ërpl as për vd ekj e një 48-vjeç ar dhe drejtuesi i mjetit u largua me shpejtësi nga vendngjarja.

Shtyypini videon ne vijim dhe prisni pak per tu shfaqur