Që prej 24 dhjetorit, për shkak të ma save shtesë an ti-Co vid, vendi ynë ndodhet nën “orën poli core” e cila ndalon lëvizjen e qytetarëve nga ora 20:30 deri në 06:00.

Ndërkohë sipas Sipas Komitetit Tek nik të Eks pertëve, duke filluar nga dita e nesërme në orën 06:00, kjo masë merr fund.

Njoftohet gjhithashtu se pas datës 4 janar do të rikthehet sërish iz olimi që ishte vendosur fillimisht, në fa shën orare 22:00–06:00. Më 11 janar do të hapen edhe shkollat 9-vjeçare dhe gjimnazet, ndërsa universitetet rinisin mësimin online më 5 janar.