Një e moshuar e cila është plot 102 vjeç është arre stuar sot në në St. Louis të Amerikës për një arsye shumë të çu ditshme.

Edie Simms s’kishte provuar ndjesinë e të qenit ‘kr iminele’ i kerkoi pol icëve vendas që ta arr estonin pa arsye.

Gruaja 102-vjeçarare ka bërë shumë bamirësi për vendin e saj pasi ka dhuruar shumë herë para, rroba dhe ushqime për njerëzit në nevojë, kështu që au toritetet vendase i bënë dëshirën realitet.

Pol icët vajten në shtëpinë e saj dhe pasi hynë me dhu në i vunë pr angat dhe e çuan në komi sariat ku i veshën edhe bluzën e të bur go surit.

Ajo pastaj u fut në qe li dhe qendroi atje 2 orë derisa u lodh dhe kërkoi të dilte, raporton Daily Mail

Kjo po që është një nga dëshirat më të pazakontë që një person mund të ketë.