Një mjek 41-vjeçar, i cili po kurohej në spi talin Thriasio , u gjet i vd ek ur të Dielën në mëngjes jashtë spitalit. Sipas asaj që shkruajnë mediat greke, mje ku është vetëhedhur nga kati i tretë i spitalit, ku edhe po kurohej.

41-vjeçari, i cili punonte në Qendrën Shën detësore Byron, u kurua në katin e tretë të spitalit në kl inikën kiru rgjikale, e cila është shnd ërruar në një spi tal Covid, për shkak të rritjes së rasteve. Ai kishte ardhur në sp ital në gje ndje të rë ndë ps ik olo gjike dhe shën detë sore dhe kjo ishte ndoshta arsyeja pse ai vendosi t’i jepte fu nd jetës së tij.