Një sh err ma siv është regjistruar së fundmi në Tiranë. Gjashtë persona kanë dhu n uar me sende të fo rta një 27-vjeçar. Ky i fundit është person i dë nuar më parë për veprën pe nale “Prodhimi dhe shitja e nar koti këve”.

Njoftimi:

Më datë 13.03.2021, u refe uan materialet në Proku rorinë pranë Gjy katës së Shka llës P arë Tiranë dhe punohet për kapjen e shtetasve S. K., 38 vjeç, E. M., 37 vjeç, N. L., 26 vjeç, A. K., 28 vjeç, F. M., 33 vjeç, dhe Gj. N., 35 vjeç, pasi ditën e djeshme në rrugën “Pandi Dardha”, pasi një konf likti për mot ive të dobëta, kanë go dit ur me sende të fo rta shtetasin A. D., 27 vjeç, i dë nuar më parë për veprën pen ale “Prodhimi dhe shitja e nar ko tik ëve”.

Materialet i kaluan Prok uror isë së Rrethit Gj yqësor Tiranë, për veprime të mët ejshme.