Lali Eri vijon kokëfo rtësinë e tij sa herë që përb allet me gazetarët dhe gjithmonë iu bën bisht atyre kur e ndien veten ngushtë.

I tillë është dhe rasti i sotëm, ku Veliaj është përba llur me gazetarin e Ora News, i cili i drejtoi pyetjen se përse kryebashkiaku sul mo nte RTV Ora-n.

Menjëherë pas kësaj pyetjeje Lali Eri e hum bi tor uan dhe filloi të sha nte dhe su lm onte gazetarin.

“Kuj des se do përpla s esh”, “Mos je budalla?” ishin disa nga komentet e Lalit. Bodigardët e tij ndërhynë menjëherë për të larguar gazetarin dhe për këtë përdorën edhe fo rcën.