Një tjetër ngj arje e rë ndë ka ndodhur ditën e sotme.

Mësohet se një 22 vjeçare e infe ktuar me Co vid e cila para disa ditësh kishte sjellë në jetë foshnjën e saj ka hu mbur jet ën tek Shefqet Ndroqi.

E reja Sidorela Koca e cila ishte sht atz ënë për shkak të inf ek t imit me Co vid, gjendja e saj shën detë sore ishte përk eqësuar.

22 vjeçarja gjatë kohës që ka qenë në in tu bim ka sjellë në jetë vajzën e saj, por fatk eqës isht për shkak të gjen djes së saj shën detë sore ka hum bur bet ejën me co vid.

Shtyypini videon ne vijim dhe prisni pak per tu shfaqur