Një super ak sion i pol icisë është shënuar sot në Skrapar. Nuk bëhet fjalë për kapjen e vr as ësve të ngjarjeve të fundit, por për një sek uestrim farash ka nabisi.

Një 32-vjeçar në Skrapar është arre stu ar pasi iu gjetën në banesë, të mbjella, fara kan abisi. Pol icia bëri kontrolle në banesën e 32-vjeçararit me ini ciale O. Gj.

Pas kontrolleve, pol icia sekue stroi 146 gota plastike brenda të cilave ishin mbjellë fara kana bisi.

Shtyypini videon ne vijim dhe prisni pak per tu shfaqur