Prokuroria e Tiranës përfshihet në ska ndalin e fals ifiki mit të produkteve ushqimore, një aktivitet kr im in al ky që vë në rre z ik drejtpërdrejtë shë ndetin e konsumatorëve.

Një ditë pas arr est imit të Mihal Kotës, pronar i një kompanie të quajtur “Saranda Al”, që u d en on cua në emisionin Stop se falsifikonte sasi të konsiderueshme të vajit të ullirit dhe produkteve të tjera ushqimore, proku roria ka kërkuar që ai të lerë qe linë. Pikërisht mbi kërkesën e prokurores Suela Salavaci, Gjykata e Tiranës vendosi ta lerë Mihal Koten në ar rest shtëpie.

Liri mi nga bur gu u argumentua nga prokur oria me faktin se ai ishte në një gj endje shënd etësore jo të mirë. Sipas të dhënave të sigu ruara nga gr upi heti mor, Kote është ndjerë keq pas shoqërimit në pa rabu r gim. Për këtë arsye ai është dërguar ne spi tal.

Kaq i ka mjaftuar proku ro risë për ta dërguar nga spit ali në shtëpi, edhe pse vetë prok uro ria e ka faktuar sk an dal in. Në kërkesën e organ it të ak uzës theksohet se nga këqy rja e magazinës në datën 3 Mars janë konstatuar sasi të produkteve pa etiketa dhe disa prej tyre kishin datën e prodhimit 3 Mars 2021.

Për me tepër, njëri nga punonjësit e marrë në pyetje ka treguar se si kryhet fa ls ifi kimi i datës së prodhimit dhe skad encës nga kompania që drejtohet nga Mihal Kote. Punonjësi ka rrë fyer se për vajin e lulediellit bëhet përzierje me vaj ulliri të ardhur nga Greqia dhe më pas i vendosin etiketë “Vaj Saranda”, për t’u treguar si vaj ulliri, me çmim disa herë më të lartë. Para grupit het imor Kote ka mohu ar aku zat, edhe pse është vënë përballë provave që kishte mbledhur grupi i he timit.

Kote ka treguar se pasi ka parë emisionin Stop ka shkuar me bashkëshorten në magazinë dhe kanë pas truar çdo gjë si dhe ka paketuar disa produkte me datën e prodhimit 3 mars. Veprim të cilin pretendon se e ka kryer në mënyrë të pavullnetshme. Gjithashtu për produktet pa etiketë është shprehur se do t’i ambalazhonte ditën tjetër.

Shtyypini videon ne vijim dhe prisni pak per tu shfaqur