Tre anëtarë të një familje në Rubik kanë hu mbur jet ën brenda pak ditësh nga kor onavir usi. Lajmi është bërë i ditur përmes postimeve në rrjetet sociale nga të afërm.

Tre anëtarë të familjes Cara kanë ndërruar jetë si pa s ojë e vir u sit. I pari që ka hu m bur je tën është kryefamiljari Hamit Cara, të nesërmen djali Arbeni dhe më pas bashkëshortja e Hamitit, Dashja.

Familja Cara ishte pr ekur nga vi rusi disa ditë më parë, ndërsa nuk kanë mundur ta fitojnë b ete jën. Fqinjët e përshkruajnë këtë familje shumë të rregullt, të respektueshme, ndërkohë që janë të shokuar nga ajo që ka ndodhur.

Situata si pa sojë e pan dem isë në vend është e rë ndë. Çdo ditë ministria e Shëndet ësisë ka raportuar shifra rek ord vikti m ash, ndërkohë që vijon të jetë i lartë edhe numri i rasteve të reja me vi rus.

Shtyypini videon ne vijim dhe prisni pak per tu shfaqur