Skënder Brataj, ka folur së fundmi për situatën në vend dhe theksoi ndër të tjera se pranvera është kritike sa i përket inf. ektimeve të reja, të cilat ditët e fundit e kanë kaluar shifrën e 1000 të prekurve.

“Në dy apo tri ditët e fundit rritjet janë stabilizuar, pra po arrijmë në atë fazën e sheshtë, më pas nis zbritja. Edhe një minimum pak më pozitiv tregon menaxhim e kontroll të situatës. Kri tike për mua është edhe pranvera”,- tha ai.

Kreu i Urgj. encës kërkoi gjithashtu nga qytetarët e prekur që të mos mbingarkohen me il. açe që në ditët e para.

“Të gjithë personat që kanë përfunduar në fat. alitet, kanë qenë nga këta pacientë që kanë filluar një su. lm me med. ikamente.

Gjëja më e tme. rrshme është që thuhet të merret antibio tiku për dy javë.

Nga dita e parë deri tek dita e pestë, asnjë lloj antibio tiku, vetëm në ditën e 7-të. Nga dita e 5-të në ditën e 7-të, nëse ka persistencë të shenjave, është momenti që të bëhen analizat e gja. kut.

Është si të dalësh në një fushë-betejë dhe ke marrë të gjitha armët, t’i zbrazësh të gjitha ar. mët, në momentin që vjen ar. miku ngre duart lart”,