Prej javësh shifrat e infe ktimeve në vendin tonë kanë arritur reko rde, duke detyruar Komitetin Teknik të Ekspertëve të vendosin kuf izimin e lëvizjes nga ora 20:00 deri në orën 06:00.

Por pavarësisht këtij kuf izimi, numri i infek timeve nuk ka ndryshuar, ndaj mjeku i Infe ktivit Pëllumb Pipero rekomandon që shkollat 9 vjeçare dhe ato të mesme të qëndrojnë mbyllur deri në fund të marsit.

Gjithashtu, Pipero kërkon që gtë reduktohet edhe orari i aktiviteteve të lokaleve dhe restoranteve, në mënyrë që të parandalohet përhapja e koronavirusit.

“Deri nga fundit i marsit ma sat duhet të ishin më të shtrënguara, orari i kafeneve më i shkurtuar, të mos shërbehet në tavolina, por “delivery”. Shkollat e arsimit 9-vjeçar dhe të mesëm të ishin mbyllur deri në fund të marsit. Edhe pse nuk është zgjidhje e problemit, është zgjedhje e detyruar për nga ritmet e pandemisë pasi nuk janë kështu vetëm në vendin tonë”, u shpreh Pëllumb Pipero për A2CNN.