Është gr abitur gjatë natës Xhamia ‘Mbret’ në lagjen Kala të Elbasanit.

Mësohet se gra bi tësit e mask uar kanë marrë arkën me para që grumbullonte ndihmë për të varfr it.

Grupi het imor dhe pol icia kanë shkuar në vendngjarje dhe po punojnë për ident ifikimin dhe arre stimin e autorëve.