Një shpë rthim i fu qishëm është dëgjuar në Athinë rreth orës 23.00 dhe pothuajse i gjithë kryeqyteti ka mbetur në err ësirë.

Në pamjet që arriti të sigurojë Top Channel, duket një flakë e fu qis hme por ende mbetet e paqartë se çfarë ka ndodhur.

Mësohet se shp ërt hi mi ka ndodhur në zonën e Aspropirgos në nënstacionin qendror që furnizon me energji Athinën.