Një ngj arje e rë ndë u regjistrua mëngjesin e sotëm në autorstradën Tiranë-Durrës, ku një biznesmen u gjet i paje të në am bient t e punës. Burime për JOQ Albania bëjnë me se dije vik tima quhet Naim Dedja dhe është nga Kukësi. Ai ishte importues eks kluziv i mar kës kosovare “Golden” Eagle” dhe “Freez”. Gjithashtu ishte President i “Lindi Al”. Ai njihej nga të afërmit si njeri bamirës dhe me vlera të mëdha. Sipas njoftimit të pol icisë, vd ekja ka ardhur për shka qe naty rale.

Njoftimi i po licisë;

Më datë 31.01.2021, rreth orës 07:40, në autostradën Tiranë-Durrës, në maga zinën e një firme është gjetur pa she nja je te pronari i firmës shetasi N. D., 58 vjeç. Nga kqyrja parapra ke nuk janë konstatuar shenja dh une apo dë mti me të tjera, ku paraprakisht dyshohet se ka hu mbur jet ën për shk aqe nat yr ale. Grupi h etim or dhe s herbimet e po lici së ndodhen në vendngjarje dhe vijon puna për sqarimin e rrethanave të ngjarjes.