975 dozat e para të vaksinës ant ico vid kanë ard hur në Shqipëri nga Gjermania dhe i përkasin kompanisë Pfizer-BioNTech.

Të dhënat rezultojnë nga këto dokumente zyrtare të siguruar nga Tv Klan.

Ky dokument tregon se nga rkesa është nisur nga Gjermania në datën 11 Janar dhe ka mbërritur në Rinas po në të njëjtën ditë, kur nisi vak sinimi.

Një pjesë e materialeve, si shiringat apo hollueset, kanë ardhur nga Italia, nëpërmjet 4 kompanive pri vate.

Në dokument saktësohet se janë dorëzuar gjithsej 195 flakone, të cilat përmbajnë nga 5 doza vaksine antico vid.

Sipas këtij dokumenti, kjo sasi në adresë të Institutit të Shendetit Publik është tërhequr dorazi nga autoritetet shqiptare.

Vendi i cili i mundesoi ato nuk dihet ende, pasi qeveria tha se do të mbetej sekret, sipas kërkesës së bërë nga vetë donatorët.

Këto janë dhe dozat e para ndërkohë që në javën e tretë të Janarit qeveria ka njoftuar për ardhjen e 10,000 dozave të tjera.

Shtyypini videon ne vijim dhe prisni pak per tu shfaqur