Mjeku infeksionit, Pëllumb Pipero është një ndër të parët që është va ksinuar ndaj Koronavirusit në Shqipëri. Pas va ksinimit, ai la dhënë një intervistë për mediat dike treguar se deri më tani nuk i është shfaqur ndonjë efekt anë sor.

Pipero ka rrëfyer se efektet anësore të vaksinës janë të vogla dhe afatshkurtra. Të tilla janë dhi mbje, sku qje apo ndonjëherë të pë rziera.

“Jam i qetë. Ndihem mirë. Nuk pata ndonjë efekt an ësor, të paktën deri tani. Fasha e ri skut, të gjithë qytetarët, në nevojë të jenë pjesë e këtij procesi. Unë jam njoftuar dje nga Shefja e Shërbimit.

Përgjithësisht, efektet an ës ore të kësaj vak sine janë të vogla, të paktën ato që njohim, efektet an ës ore afatshkurtra. Nuk kemi dijeni ende për efekte an ëso re afatgjata, sepse vaksina është relativisht e re. Bëhet fjalë për dh im bje, për sku qje, ndonjëherë të përziera, të vjella, por që unë nuk i pata. As personat që janë va ksi nuar deri tani nuk i kanë pasur”, ka treguar Pipero.