Mjeku epidemiolog Ilir Alimehmeti, përmes një postimi në rrjetet sociale thotë se va. ksina jep efekt edhe ndaj mu. tac ioneve që pëson vi. rusi, përfshirë dhe atë që është përhapur së fundi në Angli dhe ka shpërndarë pa. nik kudo.

Sipas epidemiologut çdo vi. rus mund të pësojë ndryshime, dhe strat. egjia që ndoqi Britania e Madhe për izo. limin është e gabuar, dhe se nuk është provuar që vi. rusi i ri është më i rrez. ikshëm.

Një pjesë nga postimi i doktor Alimehmetit:

“Asgjëje në jetë nuk duhet t’i fri kësohemi, por duhet vetëm ta kuptojmë. Është koha që të kuptojmë më shumë në mënyrë që të fri kësohemi më pak.

Mos u fri kësoni nga mu. ta cioni i ri anglez miqtë e mi! Va. ksina e njeh më së miri! Nuk i shp. ëton dot! Rrjedha natyrore e ndodhive është: Çdo vi. rus krijon mu. ta cione që të mbij etojë. Më pas vjen aftësia e njeriut, këtë herë e superlaboratorëve anglezë, për ta identifikuar ate.

Më pas vijnë provat që testojnë variantin e modifikuar nëse ka ndryshuar aq shumë sa të quhet i ri. Së fundmi, nëse vërtetohet që është vi. rusi i ri, modifikohen va. ksinat dhe terapitë.

Pra, miqtë e mi, sipas shprehjes italiane “mos e fashoni kokën përpara se të vr. iteni”, rrini të qetë dhe mos dëgjoni çdo lajm që vjen nga televizori.

Mbani veshët hapur karshi njoftimeve shkencore zyrtare dhe jo ndaj deklaratave të personazheve politike. Deri më sot nuk kemi arsye për ta fashuar kokën nga ky variant i virusit. Forca miq, shtrëngoni dhëmbët edhe pak dhe fikni televizorët!