Shpërthimi i një bo mbole gazi brenda një restoranti në Ferizaj ka lënë 42 persona të lën duar, deri më tani. Vik timat kanë pësuar lën dime të ndryshme tr upore dhe të paktën 14 nga ta kanë marrë dj egie të shkallës së dytë. Në mesin e personave që kërkuan ndihmë mjekësore janë edhe dy fëmijë.

Gazetarët po përcjellin vizitat e zyrtarëve të shtetit, të cilët po vizitojnë të lën duarit.

Burri që po e nxirrte një grua me karrocë nga Em ergjenca, kapet nga kamera tek e go det këtë të dytën në kokë.

Nuk kuptohet veprimi i burrit veçse shihet se ai i jep një go ditje me dorë prapa kokës. Ndërsa, reagimi i gruas nuk dallohet qartë.