Qytetarët e Shqipërisë, Kosovës, Maqedonisë, Kosovës, Serbisë dhe Bosnje Hercegovinës nga 7 Shkurti do të munden të punojnë l egalisht në Gjermani vetëm me dokumente të shteteve të tyre, respektivisht pa pasur pasaportë të BE-së.

Ky inf ormacion është shp allur zyrt arisht nga Merkel ku thotë se qytetarët do të mund të punojnë në vendin më të zhvilluar të BE-së .

Kancelarja e Gjermanisë, po p aralajmëron kri zën më të madhe të Bashkimit Europian që nga krijimi i Unionit më të rëndësishëm politik në botë. Kjo situatë sipas Angela Merkel, është rezultat i pan demisë Co vi d-19. Megjithatë, politikanja gjermane Viola Von-Cramon , që është raportuese për Kosovë në Parlamentin e Europës, thotë se Merkel do e kryejë një punë që lidhet me Kosovë.