Valbona Kristina Muçi është mësuese e gjuhës shqipe në Kretë të Greqisë, ajo ka qenë e ftu ar për një inte rvistë në lidhje onl ine nga Albanian Cul ture T V.

Valbona shprehet se ka 22 vite që jeton në Greqi nga të cilat 12 i ka në Kretë dhe vitet e tjera në Korintho.

Cila ishte aryseja që u bëri të shkonit në Kretë?

Ishte martesa me tim shoq i cili kishte vite që jetonte në Kretë dhe u detyrova që të lija Korinthon. Dha tani jetoj në ishullin më të bukur të Greqisë.
Greqia është një nga vendet me numrin me te madh të shqiptarëve?

Do të thoja se të paktën nga st atistikat që di unë, janë 30 mijë shqiptarë në Kretë.

Pra mund të vijë edhe unë në Kretë dhe të flas shq ip pa fr ikë, 1 në 4 persona do të më kuptojë?

Patjetër, nuk ka më fri kë apo t urp shqiptari që të flasë gjuhën e tij. Unë kënaqem kur dëgjoj brezin e ri që është lindur dhe rritur në Greqi dhe flet shqip pa ko mplekse. Dikur nuk ishim aq të lirshëm, tashmë nuk ka problem, flitet më e bukur se kurrë.

Mendoj që një rol të madh keni lu ajtur edhe ju, tr upa mësimore që më shumë dëshirë, vullnet dhe atdhedashuri ju futët kësaj rruge ku në kohën e lirë keni dhënë mësime të gjuhës shqipe.

Sëbashku me disa mësuese të tjera vazhdojmë që të japim mësime të gjuhës shqipe, fëmijët janë shumë të int eresuar edhe ndaj kulturës shqipe
Kam fri kë se pjesëmarrja në këto shkolla nuk është e madhe çal on pak, ku është e keqja?

Këtu ku jam unë funksionojnë 4 klasa, gjithsej 60 fëmijë. Numri mund të ishte më i madh, por disa familje nuk inte resohen. Dhe akoma nuk e kuptojnë se përse fëmija e tyre duhet të mësojë gjuhën shqipe, fëmija tyre është shqiptar dhe duhet ta dijë gjuhën. Madje në shtëpi disa u flasin edhe greqisht.

Edhe pse vonë ne na u dha e drejta që të jepet mësimi i gjuhës shqipe nëpër klasat e shkollave greke. Kjo është një fi tore, një su kses shumë i madh.

A ka pasur ndihmë nga shteti shqiptar?
Në dy vitet e fundit ba za materi ale është siguruar nga ata, vetëm ba za materiale.