Arjan Sala është shpallur zyrtarisht “D ëshmor i Atdheut”. Titulli është firmosur nga Ministri i Mbrojtjes, Niko Peleshi. Mësohet se statusi do të dorëzohet tek familja nga Edi Rama.

Kujtojmë se Sala hu mbi je tën mes flakëve që ranë në magazinën e qendrës tregtare Casa Italia.

Pasi shpëtoi punonjësit, ai u përpoq të fi kte zja rrin, por nuk arriti dot.

Personat që kanë qenë me Salën atë ditë përfshirë edhe djalin e pronarit të qendrës tregtare, janë marrë në pyetje nga hetuesit ku kanë dhënë edhe dës hmitë e tyre për ngjarjen, ndërsa kanë treguar se më përhapjen masive të fla këve janë kthyer pas duke hu mbur nga sytë 33-vjeçarin.