Kanë kaluar 3 muaj që nga vde kja e 25-vjeçarit Klodian Rasha nga efe ktivi i fo rcave “Shqiponja” Nevaldo Hajdaraj.

“TopChannel” ka siguruar fotot e momentit kur i riu vri tet nga efe ktivi i poli cisë i cili e ndjek dhe më pas e që llon.

Në pamjet filmike duket se Hajdaraj ndjek nga mbrapa dhe kapërcen rrugën dhe bordurën e hekurt për t’i ndërprerë rrugën Klodianit.

I cili sipas përshkrimit në fashikull përpiqet të fshihet pas pemëve, teksa p olici ngre dorën duke paralajmëruar me një ar më në dorë.

Më tej duket se si p olici pasi ka kapërcyer gardhin tenton ta ndalojë Klodianin duke e kapur në trup, por më pas rrë zo het.

Sipas ek spertëve Nevaldo Hajdaraj mbasi është rrë zuar përtokë, pozicionohet në të ndenjura dhe duke mbajtur në dorën e djathtë, një ar më që llon ndaj të riut.

Fotografia e fundit e tregon Klodianin të gjallë në çastet e fundit të jetës teksa vrapon dhe që llohet pas shpine për tu rrë zuar në hyrje të banesës , ku dhe shfaqet fillimisht duke vënë dorën në ije dhe pastaj b ie në gjunjë i paje të, sipas “TopChannel”.