Një ngj arje e rën dë ka ndodhur gjatë mëngjesit të sotëm në Tiranë. M

ësohet se një vajzë është he dh ur nga kati i pestë në zonën e “21 dhjetorit” në Tiranë.

Ende nuk dihet mosha e saj dhe as gje ndja shën detë sore.

Pol icia ndodhet në ve ndin e ngj arjes dhe ka nisur hetimet…

Shtyypini videon ne vijim dhe prisni pak per tu shfaqur