Matteo Bassetti, drejtori i sëm. undjeve inf ektive në spitalin San Martino në Genova, është i bindur për këtë :

“Kurrë nuk kemi ndalur së shqetësuari, filloi ai, duhet të jemi të durueshëm për 5 javët e ardhshme dhe ndoshta në fund të marsit do të shohim dritën; me rritjen e va. ksinave, duhet të fillojmë të shohim zbritjen.

Një qëllim, ai i rënies së inf. eksioneve të vi. rusit, i cili mund të lejojë, sipas specialistit të sëm. undjes inf ektive, një rikthim gradual në një jetë normale.

“Shpresoj se ndryshimi i qeverisë do të sjellë një ndryshim të ritmit në va. ksinat,” vazhdoi ai, duke pasur parasysh se “sistemi shëndetësor ka qenë i zënë, por nuk ka qenë kështu në va. ksinat.

Evropa rrez. ikon të humbasë në përballjen me SHBA dhe ka përgjegjësi në Itali dhe në Evropë, kështu që Bassetti

Shtyypini videon ne vijim dhe prisni pak per tu shfaqur