Një tjetër hu mbje është shë nuar në radhët e bluzave të bardha si pas ojë e kor onavir usit.

Vik tima e radhës është mjeku nga kukësi Bajram Cena, i cili nuk ja ka dalë në be tejën me Covid.

Cena ka shërbyer në spit alin e Kukësit prej shumë vitesh, duke organizuar edhe si mpoziume të ndryshme shkencore.

Ikja e tij la pas lot dhe dh imbje jo vetëm tek familjarët dhe të afërmit, por edhe tek komuniteti të cilit i shërbeu për vite me radhë