Një ngja rje e rë ndë e njohur si “vr asje nderi”, ka ndodhur në Turqi. Një vajzë e re është vr arë pasi ajo ref uzonte martesën me kushëririn e saj.

Vildan Ince, 20 vjeç u de tyrua të martohej me kushëririn e saj në një ceremoni fetare pasi ishte vënë nën pr esion nga fa milja. Por ajo ref uzoi lidhjen e det yruar dhe u largua me të dashurin e saj, 24 vjeçarin Osman Celik, rreth dy muaj më parë.

Familja u vunë në kërkim të çiftit dhe ven dosën t’i fusnin në k urth duke i thënë se dë shironin të pajto heshin. Çifti pranoi ftesën e pajtimit dhe shkoi në shtëpinë e familjes. Sapo ata hynë në shtëpi, Vildan dhe Osman u ekze ktu an.

Trupat e tyre u ho dhën në një gropë jashtë fshatit. Po lic ia ka arr est uar 8 persona, babanë, vëllanë, kushëririn me të cilin vajza e ndj erë ishte det yr uar të martohej, dhe dy të afërm të tjerë.