Një nga his toritë më pr ekëse ishte ajo e vogëlushit Kevin. I ati i tij kishte bërë a ksi dent kohë më parë, nga i cili kishte humbur këmbën.

Dëshira e Kevinit ishte një pro tezë e re për të, pasi ajo që kishte ishte shumë e vj etër dhe nuk mundej të dilte shpesh nga shtëpia.

Kjo histori e mbu shi me emo cione Fjoralbën. Mode ratorja nuk mundi t’i mbante dot lotët dhe ndërpr eu për disa minuta xhi rimet. Ajo dhe pjesa tjetër e staf it, e ndihmuan familjen e Kevinit, duke dhur uar një pro tezë të re për kryefamiljarin.