Një ngj arje e rë ndë është shënuar sëfundmi në Vlorë.

Një trup i paj etë është gjetur në një banesë, e cila nuk ishte e pabanuar nga persona të tjerë.

Me trupin e vde kur jetonte një grua, bashkëshortja e vi k ti mës. Ajo e mbante trupin e vde kur të bashkëshortit në shtëpi prej disa ditësh.

Ka qenë pol ic ia ajo që ka shqyer derën dhe ka zbuluar gjithë ngjarjen.

Dyshohet se gruaja, Valentina Prenga, ka prob leme men dore.

Shtyypini videon ne vijim dhe prisni pak per tu shfaqur