Gjatë ditës së sotme ka ndë rruar j etë një qytetar në Tiranë pas sorollatjes 48 orëshe për të marrë ndihmën mje kësor e.

Sipas FaxNews, Kreshnik Kaçi 48-vjeç ka ndë rruar je të pasi ishte i palarë dhe mje kët e urgje ncës ref uzuan t’i jepnin ndihmën mje kësore në kohën që qytetarët kërkuan ndihmë për të.

Para pak ditësh fqinjët e tij i kishin kërkuar ndihmë autoriteteve shën det ësore, por ata nuk kanë pranuar, pasi 48-vjeçari jet onte i vetëm dhe ishte i palarë.

Më pas komshinjtë e kanë pastruar edhe kanë thirrur sërish ambu lan cën, dhe e cuan në spitalin e Tra umës.

Të nesërmen miqtë e tij kishin shkuar për ta vizituar atë dhe shohin se qytetari ishte lënë jashtë ndheuk kishte marrë asnjë shërbim.

Pas kësaj qytetarët i kërkuan llogari stafit të spitalit se përse ky i së mu rë është lënë pa shërb im dhe në rrugë.