Në rubrikën “Ka një mesazh për ty” tek E Diela Shqiptare ka qenë e ftuar Ketjana, një vajzë 25-vjeç e cila ka rrëfyer historinë e saj të dhi mbshme dhe sak rifi cat e mëdha që kanë bërë prindërit e saj pasi bëri një aks ide nt dhe përfundoi në gj end je ko me. Mje kët nuk i dhanë shpresa dhe i thanë që të bënin përgatitjet. Në momentin që i ati përf undon përga titjet e va r ri mit, Ketjana zgjohet nga ko ma dhe ka lumturuar të gjithë, duke i bërë të besojnë në mrekullitë.

Ketjana: Do flas për një histori që ka ndodhur para 7 viteve. Makina ku ndodhesha u për p las me një mur. Unë u ndodha pa ndje nja dhe kam ndenjur 3 muaj në gje ndje ko me. Isha 18 vjeç, për familjen time ishte një f err i vërtetë. Kur babi im ka marrë një telefonatë nga po lici a që Ketjana ka bërë një ak si dent, s’ka ditur çfarë të flasë, thjesht ka mbyl lur telefonin edhe është nisur për spit alin ku ndodhesha.

Drejtuesi i spi talit ku unë ndodhesha i pr eu shp resat babit, bëj çdo gjë gati sepse nuk ka më shpr esë që të jetojë goca. Babai im nga ky lajm që i dha, shkon në Krujë, bën gati shtëpinë, çdo gjë që mund të pritej për një vd e kje timen, madje mund të them që edhe ka bërë gati ark ivol in tim. Pasi babi i kishte bërë të gjitha gjërat gati, po kthehej tek spi tali ku unë ndodhesha, tek dera e spit alit, infe rmieri i parë që ka dalë aty i thotë hajde shpejt, Ketjana u zgjua, Ketjana ka thirrur o ba.

Marsela Çibukaj: Ti u zgjove pas 3 muajsh dhe gjatë atyre muajve, nuk ke asnjë kujtim?

Ketjana: Sikur të isha në gjumin e zakonshëm.

Marsela ÇibukajKur i zgjove, cili ishte imazhi i parë që ti pate?

Ketjana: Imazhi i parë që kam ishte mami im që më rr inte tek koka. Kur isha 3 muaj në ko ma në spi tal, familja ime e kanë gdh irë me mua, duke fjetur të gjithë në makinë, me halla, xhaxhallarë dhe kam shumë falenderime për të gjithë fisin tim.

Marsela Çibukaj: Unë di që nuk ka kontribuar vetëm familja jote, por edhe një pjesë e komunitetit të Krujës, apo jo?

Ketjana: Pasi u zgjova nga koma, pas 1 jave me avion pr ivat më dërguan në Milano, në aeroportin e Malpensës, më ka pritur xhaja im me nusen e vetë. Kisha nevojë për fi zioterapi sepse unë nuk lëvizja dot dorën dhe këmbën e djathtë. E sot e kësaj dite i ndjej dh im b jet. Bëra 4 muaj fizioterapi, edhe xhaja im ka marrë kredi për shërbimin tim. Qëndrova 4 muaj në Itali u rikuperova dhe në 1 Mars të 2014 vij në Shqipëri me këmbët e mia. /tvklan.al

Shtyypini videon ne vijim dhe prisni pak per tu shfaqur