Mjekja shqiptare në Gjermani, Aurora Meta Dollenberg, ka bërë thirrje që Shqipëria të karan tinohet pasi mut acioni i ri është një sfi dë që sipas saj nuk mund të kalohet pa u ndjerë.

Në një pro no ncim për Klan News, ajo u shpreh se në takimin e mje k ësi së në diasporë është këshilluar që edhe Shqipëria të ndjekë modelin e Gjermanisë dhe vendeve të tjera që nd odhen në kara ntinë totale.

“Sot patëm takimin e mje kësisë në dias porë ku patëm mundësinë që si ne mj ekë të federatës dhe të vendeve Europiane të shkëmbejmë njohuritë që kemi me pand eminë me kol egët tanë që kemi në Shqipëri.

Mund të them që Gjermania dhe disa vende të Europës ndodhen prej disa muajsh në karantinë dhe këtë e kemi këshilluar edhe sot në takimin e diasporës.

Shqipëria duhet që për fatin e k eq të bëjë një Lock Down pak më të rreptë se ai që ka njohur deri tani sepse muta cioni i ri është një sfidë që nuk mund ta kalojmë pa e ndjerë”, u shpreh mjekja.