Disa çaste më parë një person është pla go sur rë ndë, pasi ka rë në nga ta rraca e pallatit ku jetonte në Tiranë.

Ky i fundit ishte duke rregulluar depozitën, por ka hu mbur ekui librin dhe ka rë në në oborrin e pallatit pranë shkollës “Kushtrimi i Lirisë”.

Personi në fjalë, iden titeti i të cilit nuk bëhet ende me dije ka mbetur i pla gosur dhe ndodhet në spi tal në gje ndje kri tike për je tën.