Të ballafaqohesh me ve rbëri është shumë rë ndë, e sidomos për ata persona të cilët humbin shikimin e tyre pas një kohe. Njerëzit të cilët lindin të ve rb ër, mësohen se si t ia dalin mbanë, por ata të cilët hu mb in shikimin e tyre më vonë i bie sikur të mësojnë çdo gjë për së dyti.

37 vjeçari, Amit h umbi shikimin e tij para 5 viteve. Ai kishte një së mu nd je të quajtur kera cotonus e cila dë mt on kornenë e syrit dhe vie deri tek hu mb ja e të pamurit.

Për ti ndihmuar që t ia dalë mbanë, Amit mori një qen; Kika, që ta udhëheqë atë. Kika ndihmon Amitin shumë, por ai dy sho nte se njerëzit e nga cm onin atë dhe nuk e përfillnin ngaqë ishte i ver bër. Ai vendosi që të filmonte çdo ditë të tij, për të parë reagimet e njerëzve në rrugë. Kamera ishte e vendosur mbi kurrizin e qenit të tij dhe ishte e fshehur mirë.

Çdo ditë ndodhnin gjëra të ndryshme.

Një ditë kamera kishte kapur një grua e cila po vëndonte keset e saja në ulësen e lirë me qëllim që Amiti të mos ulet pranë saj.

Kishte kapur edhe ato njerëz të cilët vetëm shikonin se si sillej vërdallë Amiti nëpër tren e nuk i a lëshonin vendin atij për t u ulur.

Ajo gjithashtu kishte filmuar njerëz duke e su lmu ar Kikan me çanta dhe ombrella me qëllim që ajo të largohej e të mos hypte në shkallët lëvizëse.

Kamera kishte filmuar edhe taksit e lirë teksa kalonin e nuk ndaleshin për Amitin për të hypur edhe pse ai kërkonte taksi.

Ajo filmoi edhe punëtorë në stacionin e trenit duke e inj or uar Amitin edhe pse ai kishte kohë që kërkonte dikë për ndihmë.
Më poshtë shihni pamjet në Video: