Duket se është kthyer në mode që për ministra e ish-ministra të dëgjojmë se freku entohen në mënyrë int ime me var tëset e tyre.

Dikur u përfol për një mar rëdhënie mes Flamur Nokës, ish-min istër i Brendshëm, dhe Greta Koçit, por këto nge lën gjithmonë në kuadrin e spe kulimeve.
Madje, Noka e punësoi Gretën në minis trinë e tij, edhe pse në atë periudhë Koçi ishte ende studente dhe as nuk zotëronte një diplomë mast eri, në kund ërshtim me li gjin.

Por si të mos mjaftonte kjo, një tjetër ish-ministër po përflitet për afe rën e tij dash urore me këngëtaren e serenatave korçare, Eli Farën.
Eli Fara, në atë periudhë qënd ronte më shumë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, por ndërkohë, rroga në bor dero i kalonte çdo muaj, edhe pse puna e bërë nga ajo në ndihm ë të mjedisit, mund ta imagjinoni vetë se në ç’niv ele ishte.

Disa vite më parë ishte spek uluar për një lidhje të mundshme mes këngëtares Eli Fara dhe asokohe mini strit të Mbrojtjes, Fatmir Mediu.

Mirëpo, gjithçka kishte kaluar pa bujë, pasi që ishte ble rë tir azhi i gjithë gazetës që e bo toi skan dalin.

Ndërsa gazeta njo ftoi se lidhja jashtëmartesore e ministrit shqiptar të Mjedisit dhe këngëtares simpatike vazhdonte me të njëjtin inten sitet dhe në mand atin e dytë qeverisës të PD.Media u refer ohet bur imeve pranë kësaj ministrie që thonë:Është histori e vjetër kjo.

Fatmiri ka kohë që është i lidhur me Eli Farën. Këtu në Shqipëri takohen rrallë, por më tepër fi ksim kanë roma ncat në New York. Atje Eli ka një apar tamen tin e saj dhe ndjehen të qetë, sepse askush nuk i shqetëson si në Tiranën llaf azane”.

Madje nga Ministria e Mjedisit asokohe shpjegojnë me këtë lidhje dhe vizitat e shpeshta dhe të gjata të Mediut në SHBA. Ku i fut dhe ndonjë takim me kongre smenë dhe e quan vizitë të suks esshme dhe në funk sion të Partisë Republikane.